bilbanken.se
bilbanken.se
Sök efter: Opel Sök efter: Renault Sök efter: Skoda Sök efter: Peugeot Sök efter: Porsche Sök efter: Toyota Sök efter: Ford Sök efter: Volkswagen Sök efter: Audi Sök efter: Mercedes Sök efter: BMV Sök efter: Saab Sök efter: Volvo

BitoS Etiska Råd

Stoppknappen – en symbol för en säker och seriös sajt
För att handgripligen göra det tydligt för besökarna att en sajt agerar enligt BitoS Etiska Råds värderingar, visas denna stoppknapp som symbol. Stoppknappen återfinns där material som genereras av besökare visas och kan användas för att anmäla material som är opassande. Alla sajter med en stoppknapp har gemensamma rutiner för att hantera anmälningar och har upparbetade kontakter med polisära myndigheter och hjälporganisationer.

Vad betyder "Stoppknappen"?
Stoppknappen hittar du på sajter som är medlemmar av Bitos etiska råd och ska användas för att anmäla olämpligt innehåll. Medlemmar av Bitos etiska råd har en gemensam syn på etik, vilket ansvar som åligger sajtägaren och hur anmälningar av opassande innehåll ska hanteras.

Bitos etiska råd verkar för demokrati, frihet under ansvar, jämställdhet och respekt mellan människor. En förutsättning för detta är god affärsetik bland Bitos medlemmar, som är de ledande leverantörerna av innehåll och tjänster på onlinemarknaden i Sverige. Exempel på medlemmar är Lunarstorm, TV4 Interaktiv, Aftonbladet Nya Medier, MSN, Spray, Viasat, Eniro/Passagen, Playahead, Shortcut och Pricerunner.

Bakgrund
Sedan något år tillbaka har de största internetaktörerna träffats för att arbeta fram gemensamma regelverk, branschnormer och värderingsgrunder. Syftet är att samla branschen och genom gemensamma regelverk och aktioner på ett positivt sätt öka förståelsen för internet och därigenom bidra till att göra internet till ett säkrare och mer trivsamt ställe att vistas på.
Tillsammans har vi bildat Bitos etiska råd som lyder under BitoS, som är Branschorganisationen för innehåll- och tjänsteleverantörer på onlinemarknaden i Sverige. Alla Bitos-medlemmar kan ansluta till det etiska rådet.

Gemensamma värderingsgrunder och säkerhetsrutiner
En viktig del i Bitos etiska råds arbete är att fastställa gemensamma värderingsgrunder och rutiner för att hantera anmälningar om opassande innehåll. Som medlem i Bitos etiska råd verkar man för demokrati, frihet under ansvar, jämställdhet och respekt mellan människor. Varje medlemssajt publicerar tydliga rekommendationer och råd till sina användare samt fakta om vad lagen säger kring publicering på nätet.

Läs ännu mer om stoppknappen och BitoS på deras officiella hemsida: http://www.bitos.org/


  Anmäl innehåll som tydligt bryter mot gällande säkerhets- och etikregler:
Ditt namn:
Din e-post:
Kategori:
Ange addressen
till materialet:
Meddelande:
 
© Copyright Prylbanken | Sajtkarta bilbanken.se är medlem i BitoS etiska råd